Bonniers

För Bonniers har vi översatt barnböcker om historia och andra ämnen. Böckerna är rikt illustrerade och vi har monterat våra översatta texter i originalets layout. Det har krävt att de svenska texterna blir lika långa som de var på engelska för att passa in.

Här berättar vi om några av uppdragen.

Första schackboken

Boken går igenom hur schack fungerar och lär ut olika sätt att spela. Dessutom finns kapitel om schackets historia och utveckling. Målgruppen är barn mellan sju och tolv vilket gör att texten måste vara lätt att förstå och gärna rolig att läsa. Vi läste in oss på svensk schackterminologi för att använda i översättningen och vi kontrollerade våra formuleringar med unga schackspelare. Översättningen fick positiva omdömen i recensioner.

Andra världskriget

Målgruppen är barn och ungdomar från tio år och uppåt. Den här boken beskriver krigets förlopp i stora drag men den innehåller också väldigt många bilder på föremål, händelser och personer från kriget. Vi fick sätta oss in i termer om många områden, exempelvis vapen, uniformer och kodningsutrustning.

Världens största underverk

Boken beskriver pyramiderna, kolossen på Rhodos, Babylons hängande trädgårdar och de andra historiska byggnadsverken. Dessutom kan man läsa om moderna tekniska underverk som månfärder och dammbyggen. Under arbetet lärde vi oss mycket om arkitekturhistoria och byggnadsteknik. Målgruppen är barn mellan tio och femton.

En stad genom tiderna

I boken får man följa en stads utveckling från stenåldersby till modern storstad. Målgruppen är barn mellan åtta och tretton. Den här boken är inte så mycket inriktad på arkitektur utan handlar mest om vad man har sysslat med i byn och staden under olika perioder, till exempel jordbruk, djurhållning, hantverk, handel, politik, industriproduktion och transporter.