Norstedts

För Norstedts har vi översatt fixarböcker av olika slag. Här har arbetet med översättningen ofta inneburit att vi har fått skriva om originaltexten för att innehållet ska passa svenska förhållanden.

Här berättar vi om några av uppdragen.

Utomhusprojekt för hus och trädgård

Här finns ritningar och steg för steg-instruktioner för hur man anlägger gångar, sätter upp staket, gjuter grund och bygger uthus. De engelska texterna till projekten var ofta väldigt omständliga så vi fick förhålla oss ganska fritt till originalet och skriva raka och lättförståeliga instruktioner.

Trädäck

Den här boken är inriktad på trädäck och innehåller ritningar och instruktioner för femton modeller.

Stora möbelboken

Översättning från norska. Första halvan av boken är möbelhistoria och den andra delen är tips på hur man kan renovera och bygga om möbler. I samband med översättningen fick vi läsa in oss på termer om möbelsnickeri, stoppning och klädsel