Skrivtipset

På 70- och 80-talet eller på 70- och 80-talen?

När vi skriver vill vi vara effektiva. Därför känns det naturligt att undvika att upprepa självklarheter. Ett exempel på det är att vi gärna utesluter det ord som dubbleras i samordningar. Vi skriver inte att kvällarna är ljusa och kvällarna är varma, utan att kvällarna är ljusa och varma.

Men ibland kan uteslutningarna leda till tvetydigheter. De första och sista timmarna på dagen kan tolkas på två sätt. Menar man dagens första och sista timme (alltså två timmar)? Eller menar man några timmar i början av dagen och några timmar i slutet? Tidsuttryck kan vara riktigt knepiga – spelar det någon roll om jag skriver på 70- och 80-talet eller på 70- och 80-talen?

Sätt ut artikel i varje led

Om man vill vara riktigt tydlig, är det bäst att sätta ut artikel i varje led: den första och den sista timmen eller de första och de sista timmarna.

Förtydliga med såväl … som

Vill man vara extra tydlig, går det bra att foga in ett såväl … som: såväl de första som de sista timmarna. Både och går också bra: både de första och de sista timmarna. Placera alltid såväl … som och både … och före artikeln (de).

Bestämningar till ett enda substantiv

Det går också bra att förtydliga med såväl … som i ett uttryck där två bestämningar hänvisar till ett substantiv: den nyvaknade och spirande våren. Då måste man placera såväl … som efter artikeln: den såväl nyvaknade som spirande våren. Men oftast räcker det med bara artikeln.

70- och 80-talet eller 70- och 80-talen?

Många är osäkra på skillnaden mellan singular och plural i efterleden i vissa samordningar. En del tycker dessutom att det är solklart att 70- och 80-talet ska tolkas som två skilda perioder medan 70- och 80-talen är en enhetlig period. Och andra tycker tvärtom! För att göra det riktigt tydligt kan man då även här använda sig av såväl … som. I under såväl 70- som 80-talet förstärker man uttryckets var sin-betydelse.

Men man kan också ha lite is i magen och förlita sig på att läsarens kunskaper om världen leder henne rätt. Det innebär att du kan bryta mot de här reglerna och dina läsare kommer att förstå dig i alla fall. Ibland krånglar vi till det i onödan.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare