Skrivtipset

På eller i öar?

Ett julkort kom från Barbados med texten Vi firar jul i Barbados. Genast slog korrekturläsaren i mig till. Borde det inte heta på Barbados?

Oftast använder vi prepositionen på för att tala om befintlighet på öar (eller andra platser som är omgivna av vatten). Det finns många exempel: Gotland, Island, Irland och Sudret. På samma sätt använder vi oftast prepositionen i när vi ska beskriva administrativa enheter, till exempel stater och städer. Vi skriver till exempel att vi bor i Filippinerna, har en vän i Nya Zeeland eller har gift oss i Hongkong.

Bestäm vad som är viktigast

Problem uppstår när vi skriver om en ö ur både geografisk och administrativ synvinkel. När geografin är viktigast väljer man då på: Det blåser mycket på Gotland. Och när det administrativa är viktigast väljer man i. Det kan till exempel inte heta något annat än i Florida och i Puerto Rico.

Ibland går båda bra

Ibland är det svårt att välja vilken synvinkel som är viktigast. Irland brukar ställa till problem, eftersom det både är namnet på ön och staten. Då får man välja den preposition som bäst talar om vilken synvinkel som är viktigast. Man kan alltså använda på när man menar ön Irland och i när man menar staten Irland. Vill man vara extra tydlig kan man skriva i republiken Irland. På samma sätt kan man göra med svenska namn: Jag arbetar i Gotlands kommun.

Jag kriarättar förstås inte mina vänners vykort. Men om jag själv någon gång skulle skicka ett julkort från Barbados skulle jag skriva att jag firar jul på Barbados.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare