Skrivtipset

Politiska partier tar stor bokstav

Nyligen kom Språkrådet ut med en färsk ny utgåva av Svenska skrivregler. Många råd har utökats och preciserats. Några har förändrats. Ett sådant råd gäller stor eller liten bokstav på politiska partier. De ska nu skrivas med stor bokstav – inte liten som man rekommenderade tidigare.

Politiska partier betraktas som namn. Därför ska de skrivas med stor bokstav: Centern och Socialdemokraterna. I den gamla upplagan av Svenska skrivregler rekommenderade man bara stor bokstav för partier vars namn innehöll geografiska egennamn (Stockholmspartiet och Skånes väl). Det gällde också nybildade och lokala partier eller partier vars namn kunde missförstås (Det nya partiet). Det blev onekligen lite inkonsekvent – och svårt – att skilja på partier och partier.

Även sammansättningar får stor bokstav

Att partierna nu får stor bokstav innebär att även sammansättningar med partinamn får stor bokstav: Folkpartiledaren och Miljöpartisamarbetet. Det följer övriga regler för sammansättningar där förledet är ett namn. Några exempel är Botkyrkabo, Stockholmstrafiken och Östersjöfisk.

Initialförkortningar med stor bokstav

Det är bra att vara konsekvent. Det betyder att även initialförkortningar av partinamnen får stor bokstav: C, M, S, V, FP, SSU och KDU. Det gäller också när de står inom parentes efter namnet på någon partiföreträdare: Alireza Akhondi (C) kräver åtgärder.

Varför skriver en del med liten bokstav?

Enligt de äldre skrivreglerna var det korrekt att skriva partibeteckningar och förkortningar med liten bokstav: centern, miljöpartiledaren, Alireza Akhondi (c) kräver åtgärder. Många skribenter har säkert inte uppmärksammat Språkrådets nya rekommendationer

Medierna har andra regler

Tidningarnas telegrambyrå har egna skrivregler – TT-språket. Och de har bestämt att det är störande med för många stora bokstäver i tidningstext. Är du intresserad av deras rekommendationer hittar du dem på TT-språkets webbplats.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare