Böcker

Krångelspråk blir klarspråk

Krångelspråk blir klarspråk är berättelsen om det svenska klarspråksarbetet. Det moderna klarspråksarbetet inleddes på 1970-talet, och har drivits på av riksdag och regering tillsammans med språkvetare, jurister, journalister och myndigheterna själva. Boken ingår i Språkrådets småskriftserie utgiven av Norstedts 2015.
Mer om boken


Begripliga beslut på migrationsområdet (SOU 2013:37)

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur Migrationsverkets beslut är utformade samt hur de uppfattas av enskilda parter, överinstanser och andra myndigheter. I uppdraget har ingått att, mot bakgrund av kartläggningen, lämna förslag till hur utformningen av Migrationsverkets beslut kan utvecklas.

Utredningen har dessutom haft till uppgift att ta ställning till om det finns anledning att, utöver det arbete som inletts, ytterligare utveckla hur migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens domar och beslut utformas. Utgångspunkten vid denna bedömning har varit kartläggningen och förslagen beträffande Migrationsverkets beslut. Utgiven av Justitiedepartementet 2013.
Mer om boken

Klarspråk i skriftliga omdömen – författare Maria Sundin

Klarspråk i skriftliga omdömen

Klarspråk i skriftliga omdömen är en handbok av Maria Sundin. Boken vänder sig i första hand till lärare i grundskolan. Den ger handfasta tips om hur man skriver omdömena och planerar arbetet så att man får tid över till annat. Lärare och skolledare i grundskolan delar med sig av goda råd i intervjuer. I boken finns många exempel på hur man kan formulera sig. Utgiven av SKL Kommentus 2010.
Mer om boken


Webb för unga – författare Maria Sundin och Susanne Rydell

Webb för unga

Webb för unga av Maria Sundin och Susanne Rydell. I den här boken får du praktiska tips om hur du skriver, formger och teknikanpassar informationen på din webbplats på ett sätt som ungdomar gillar. Genom intervjuer, fakta och forskning om ungdomar på webben lär du dig mer om ungdomars behov och krav. Utgiven av Jure förlag 2008.
Mer om boken


Tillgängliga webbplatser i praktiken av Maria Sundin

Tillgängliga webbplatser i praktiken

Tillgängliga webbplatser i praktiken av Maria Sundin och Helena Englund har kommit ut i en andra upplaga. Boken ger praktiska råd om hur du gör din webbplats tillgänglig för alla – utan krångel. Utgiven av Jure förlag 2007.
Mer om boken


Lättläst – så funkar det. Författare Maria Sundin

Lättläst – så funkar det

Lättläst – så funkar det av Maria Sundin är en bok för dig som vill lära dig att skriva lättläst. Över två miljoner svenskar har så svårt att läsa att de inte kan läsa en nyhetsartikel med god förståelse eller fylla i en blankett. De flesta av dem behöver riktigt lättlästa texter. Utgiven av Jure förlag 2007.
Mer om boken


Textvård

Textvård

En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid framför en datorskärm. Vi läser och skriver som aldrig förr. Det innebär att en stor skara människor i sitt dagliga arbete måste lösa olika typer av textproblem. Och de svåraste problemen handlar sällan om stavning och meningsbyggnad, utan snarare om textriktighet och textnormer – vad är det egentligen som får en text att fungera? Boken ingår i Språkrådets småskriftserie och är en antologi där ett flertal experter på textvård medverkar.
Mer om boken