Uppsatser

Pogo Pedagog på webben

En kritisk undersökning av hur innehåll, struktur, bild och text i en webbkurs bär spår av den underliggande kunskapssynen och pedagogiken. Examensarbete på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2001.
Läs uppsatsen


Skribent

En utvärdering av språkkontrollprogrammet Skribent. Slutuppgift på Datorstöd för textbehandling, Kungliga tekniska högskolan 2000.
Läs uppsatsen


Datakvinnor eller datorkvinnor?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.
Läs svaret


Media eller medier?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.
Läs svaret


Innan, förrän eller kanske före?

Svar på en språkvårdsfråga. Uppgift i grammatik, språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.
Läs svaret


Absolut Sida

En kommunikationsetnografisk undersökning på Sida. Praktikrapport på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1999.
Läs undersökningen


Kampen om uppmärksamheten – en treårings kommunikativa strategier

En språksociologisk undersökning på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2000.
Läs undersökningen


Svenskan på 1990-talet – beskrivning av det svenska språksamhället

En uppsats på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1998.
Läs uppsatsen


Svenska – bildningsämnet som försvann

Svenskämnets utveckling under historien med tonvikt på 1990-talet och perspektiv mot 2000-talet. Uppsats i språkhistoria på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 1999.
Läs uppsatsen


Vad står orden för?

En undersökning av nio Internetord ur tre aspekter: begriplighet, associationer och värderingar. Uppsats i språkpsykologi på språkkonsultlinjen, Stockholms universitet 2000.
Läs undersökningen


Engelska och svenska fundament.

En jämförelse mellan en engelsk text och dess svenska översättning. Uppsats i textanalys vid engelska institutionen, Stockholms universitet 1998.
Läs uppsatsen


Plain English and Swedish klarspråk.

A comparison between Plain language movements, style guides and practice. B-uppsats vid engelska institutionen, Stockholms universitet 1999.
Läs uppsatsen