Kampen om uppmärksamheten

Kampen om uppmärksamheten

En liten kommunikationsetnografisk undersökning av en treårings kommunikativa strategier