Skrivtipset

Så och då

I söder så blir det fortsatt soligt, men senare i veckan då blir det moln och nederbörd, säger meteorologen i teve. I tal går det bra. Lika ofta går det utmärkt att stryka orden och i skrift. Men inte alltid: Beställ vackert väder i dag, så kommer det som ett brev på posten i morgon. Vad är egentligen regeln?

I svenska vill vi gärna placera verbet tidigt i meningen. Ofta kommer bara ett satsled före verbet – det kan vara ett enda ord, en fras eller en bisats. Allt som står före verbet kallas för fundament. Ibland använder vi och för att markera gränsen mellan fundamentet och verbet: Oftast så beror solbränna på för mycket solbadande.

Vanligast i tal

I skrift kan vi markera gränsen mellan fundament och verb med ett kommatecken, om fundamentet är långt: Eftersom man snabbt vänjer sig vid det vackra vädret, önskar man inget hellre än att det fortsätter. Men i tal har vi inte den möjligheten – desto större blir behovet av en hörbar gränsmarkering.

Stryk där det går

och är ofta onödigt i skrift. Texten verkar »pratig« och förlorar i fokus och direkthet. I meningar som I dag då ska jag ligga i hängmattan hela dagen eller Nästa vecka så köper jag ett paraply kan du lika gärna stryka då och så.

Lämpligt ibland

Ibland är så lämpligt – ja, i vissa fall till och med obligatoriskt – i skrift. Här är tre exempel:

  • Enligt lagen om allas rätt till majsol (2008:01), så bör antalet soldagar inte understiga tjugo i maj månad. När en sats har ett långt fundament, fungerar så som en gräns som talar om var resten av satsen börjar.
  • Om de nya reglerna om allas rätt till tjugo soldagar inte efterlevs, så kommer vi snart höra protester. När det första ledet anger ett villkor går det utmärkt att använda så för att markera gränsen.
  • Skicka in din beställning, så kommer det vackra vädret inom några dagar. Om satsen inleds med en uppmaning, är så obligatoriskt.
Maria Sundin, din personliga språkrådgivare