Skrivtipset

Såväl dottern som hästen var nöjd

Min dotter strålade som en sol när hon travade med ponnyn för första gången. Såväl hon som hästen var nöjda. Eller borde jag ha skrivit nöjd? Och hur blir det om jag hade skrivit: Varken dottern eller hästen var besvikna. Skulle jag ha skrivit besviken?

Många är osäkra på hur de ska behandla samordnade led i vissa uttryck. Grundprincipen är att använda plural om du vill framhäva helheten och singular om du vill framhäva delarna. Låt oss titta närmare på några vanliga fraser.

Plural vid och och både … och

När leden är samordnade med och eller både … och är det lätt. Då böjer du adjektivet i plural: Både dottern och hästen var nöjda.

Singular vid eller

När du samordnar adjektiv med eller, antingen … eller, varken … eller och vare sig … eller är det lika lätt. Då böjer du adjektivet i singular. Du skriver: Varken dottern eller hästen var besviken.(Obs! Det här gäller bara när de samordnade leden står i singular och har samma genus. Därför måste jag skriva: Varken dottern eller ridinstitutet var besvikna.)

Knepigt

Såväl … som ställer till problem. Om du vill betona det första ledet ska du böja adjektivet efter det. Skriv till exempel: Såväl dottern som hästen var nöjd. Om du däremot vill betona summan av båda leden, böjer du adjektivet i plural: Såväl dottern som hästen var nöjda. Ofta är det både enklare och tydligare att använda både … och i stället.

I ett fall får du välja helt fritt mellan plural och singular – när du skriver dels … dels. Det går lika bra att skriva: Dels dottern, dels hästen var nöjd som Dels dottern, dels hästen var nöjda. (Men friheten gäller bara när orden har samma genus.)

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare