Skrivtipset

Semlorna som eller de semlor som

I söndags gick jag en lång promenad i marssolen och avslutade med en semla på ett av stadens kaféer. Mandelmassan var äkta och semlan perfekt. Men när jag skulle formulera det för mitt sällskap blev jag osäker.

Skulle jag säga Semlorna som bakas med äkta mandelmassa är godast eller De semlor som bakas med äkta mandelmassa är godast eller rent av De semlorna som bakas med äkta mandelmassa är godast?

Inte nödvändigt som

För det första måste vi avgöra hur viktig som-satsen i meningarna är. Vill vi säga att alla semlor är godast? Eller bara de som är bakade med äkta mandelmassa? Om vi menar alla semlor innebär som-satsen bara ett litet tillägg. I så fall kan vi lägga till ordet förresten efter som. Då blir meningen: Semlorna, som förresten bakas med äkta mandelmassa, är godast (till exempel jämfört med dammsugarna). Kommatecknen gör det tydligt att hela som-satsen mellan kommatecknen kan strykas. Meningen blir ändå fullständigt begriplig.

Nödvändigt som

Mindre bra går det att skriva De semlor, som förresten bakas med äkta mandelmassa, är godast. Det går inte att ta bort som-satsen mellan kommatecknen utan att meningen blir obegriplig. Obestämd form på subjektet avslöjar att det kommer en bestämning (som-satsen) som behövs för att meningen ska bli begriplig. Om vi menar att det är just de semlor med äkta mandelmassa som är godast, måste vi ta bort kommatecknen. Då fungerar meningen utmärkt.

Tydlighet framför allt

Det blir också problem med meningen De semlorna som bakas med äkta mandelmassa är godast. Är som-satsen nödvändig eller inte? Om vi tar bort den känns meningen inte helt korrekt: De semlorna är godast. Vilka semlor menar vi? Av den här anledningen är det klokt att undvika meningar med de + bestämd form + som.

  • Rätt är alltså att skriva Semlorna, som bakas med äkta mandelmassa, är godast. Du sätter ut kommatecknen för att markera att som-satsen bara är ett tillägg. Förutsättningen är att du då menar att alla semlor är godast (jämfört med andra bakverk). Om du vill vara extra tydlig kan du alltid lägga till ett förresten, dessutom eller också.
  • Lika rätt är att skriva De semlor som bakas med äkta mandelmassa är godast. Du sätter inte ut några kommatecken och du menar att bara semlor med äkta mandelmassa är godast.
  • Undvik att skriva De semlorna … Meningen blir svår att tolka för läsaren. Vi förstår helt enkelt inte om som-satsen är nödvändig eller inte.
Maria Sundin, din personliga språkrådgivare