Skrivtipset

Simmar i sött och saltvatten

Slår du ofta upp skrivregler som du är osäker på? Du kan få nytta av dem både när du skriver texter på kontoret och som privatperson. Men stopp, det är något lurt med den där sista meningen. Den är nämligen ett brott mot regeln om symmetri.

Regeln om symmetri innebär att led som samordnas med varandra (när du skriver texter på kontoret + som privatperson) ska vara uppbyggda på samma sätt. Det är de inte i den här meningen. Det första ledet (när du skriver texter på kontoret) är en tidsbisats och det andra ledet (som privatperson) är en som-fras. En mer korrekt formulering skulle då bli Du kan få nytta av dem både som skribent på kontoret och som privatperson (båda är som-fraser) eller Du kan få nytta av dem både när du skriver på kontoret och när du skriver privat (båda är tidsbisatser).

Håll på symmetrin

Det är en fördel om leden är symmetriska. Annars kan läsaren bli osäker på om leden har samma relation till meningen i övrigt. Tolkningen blir svår om man tror att leden har olika vikt. Dessutom ger asymmetriska led ett rörigt intryck. Ett exempel: Stig Dagermans reportagebok Tysk höst kom ut i svensk upplaga 1947, på tyska 1979 och i Frankrike 1980. Då är det bättre att skriva Stig Dagermans reportagebok Tysk höst kom ut på svenska 1947, på tyska 1979 och på franska 1980.

Några vanliga brott

Några vanliga exempel på brott mot symmetriregeln:

  • … utevistelsens betydelse för hälsan och hur vi trivs. Båda leden bör stå i samma form (hälsan och trivseln).
  • Vi arbetar med rådgivning och stöd och att verka förebyggande. De tre leden bör ha samma form, helst substantivfraser. Byt ut det sista ledet mot exempelvis förebyggande verksamhet.
  • … tobak och cigaretter. Ledens innehåll ska vara på samma nivå – innehåll ska vara på samma nivå – cigaretter är en sorts tobak.
Symmetriska punktuppställningar

Punktuppställningar bör vara symmetriska både till innehåll och form, för att de ska vara lätta att läsa. I det här exemplet borde det sista ledet formuleras om:
Mötet föreslår att vi

  • bokar om lokalen
  • köper fikabröd
  • Juha lämnar förslag på nya mötestider.
Var inte för hård

Men ställ inte för hårda krav på symmetri. Formuleringen måste stämma med verkligheten också. Och ibland kanske du vill ha en friare stil för att variera dig. Då kan det finnas skäl att tillåta meningar att vara asymmetriska. Här är några exempel:

  • Ta med uppsatsen och skrivmaterial. Studenten har bara en uppsats, men kan ta med sig olika skrivmaterial. En mer symmetrisk variant är: Ta med din uppsats och ditt skrivmaterial.
  • Hon var känd för sina rappa svar och för att hon alltid hade nära till skratt. Skribenten vill framhäva att det är fråga om två olika karaktärsdrag. Det går ofta bra att samordna substantivfraser, att-satser och infinitivfraser.
  • Min farmor var hembiträde och duktig på att sticka. Det går bra att samordna substantiv- och adjektivfraser.
Maria Sundin, din personliga språkrådgivare