Skrivtipset

Ska eller skall?

Känner du dig osäker på om du ska skriva ska eller skall? Du är inte ensam. Orden håller nämligen på att förändras mitt framför ögonen på oss.

Länge har skall varit den neutrala formen, och den vanligaste. Ska har varit den talspråkliga formen. Men nu verkar ska ha petat ner skall från piedestalen. Ska och skall har nämligen börjat förändras både till stil och betydelse.

Ska är vanligast

På senare år har ska blivit långt vanligare än skall. Gör man en enkel sökning på internet visar sig ska vara minst fyra gånger så vanligt. Även i dagstidningar är ska vanligast. Men det finns undantag. Vissa tidningar använder genomgående skall.

Ska är mest neutralt

Allt fler uppfattar ska som den mest neutrala formen. Medan många – särskilt yngre – har börjat uppfatta skall som gammaldags och tvingande till sin betydelse (ungefär som måste).

Ingen hjälp av ordböcker

Tyvärr får osäkra skribenter ingen hjälp av ordböcker som Svenska Akademiens ordlista. Där står formen skall före ska, vilket får tolkas som att akademien föredrar den förra. Det står ingenting om eventuella skillnader i stil eller betydelse.

Här är i alla fall två goda råd:

  • Var konsekvent. Välj antingen ska eller skall i en och samma text. Blanda inte.
  • Välj ska om du vill skriva ledigt. Och det vill du väl?
Maria Sundin, din personliga språkrådgivare