Skriv effektivt på jobbet, grundkurs

Skriv effektivt på jobbet
Vill du skriva bättre texter på kortare tid? Vi lär dig en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt.
Kursmål
    • baskunskaper om vad som gör texter effektiva och begripliga
    • ökad medvetenhet om den egna skrivprocessen
    • en praktisk metod att skriva enkelt, begripligt och effektivt
    • argument för ett begripligt och mottagaranpassat språk.
Kursinnehåll

Skrivprocessen och mottagaranpassningen. Vilka är våra läsare? Hur kan vi anpassa innehåll, perspektiv, ton och språk till läsarna? Skillnaden mellan att läsa på skärm och på papper.
Huvudbudskapet. Hur förmedlar vi det viktigaste i texten på ett effektivt sätt? Hur gör vi texten överskådlig och lättläst?
Struktur och textbindning. Hur skapar vi tydliga sammanhang som är lätta att följa? Hur får texten flyt? Hur får texten en tydlig disposition och vilka rubriker är lämpliga? Hur skriver vi en bra sammanfattning?
Meningar. Hur skriver vi meningar som är lätta att läsa och lyfter fram innehållet?
Ord och fraser. Vilka ord och fraser bör vi undvika för att texten ska bli mer begriplig?

Individuell rådgivning

Vill du ha individuell rådgivning? Vi träffas för en personlig genomgång och du får råd om hur du kan förbättra texten. Detta är ett effektivt sätt att följa upp skrivkursen.

Språkakuten

Har du frågor om språk som dyker upp i samband med kursen? Vi besvarar alla frågor från kursdeltagare via telefon och e-post. Tjänsten är alldeles gratis.