Skrivuppdrag

Anlita Textfixarna om du behöver en professionell skribent till dina texter. När du ska nå ut till många människor med din text är det extra viktigt att mottagarna snabbt förstår och tar till sig ditt budskap.

Svårlästa rapporter, ostrukturerade brev och röriga webbtexter kostar tid och pengar både för avsändaren och mottagaren. Undvik missförstånd och onödiga telefonsamtal genom att låta en professionell skribent skriva dina viktiga texter.
Kanske vill du pigga upp personaltidningen med en språkspalt?
Textfixarna gör alltid en noggrann mottagaranalys och kartlägger eventuella kommunikationsproblem i samband med varje skribentuppdrag. Vi kan:

  • skriva artiklar och andra texter på ditt uppdrag
  • skriva om texter helt och hållet
  • anpassa texter för en ny målgrupp eller ett nytt syfte
  • skriva en lättläst sammanfattning av en längre text (originalet kan vara på svenska eller engelska)
  • skriva utbildningsmaterial
  • utforma malldokument
  • sammanställa texter från flera olika skribenter till en enda enhetlig text.
Vi kan även hjälpa dig med text- och bildmontering i layoutprogram som PageMaker och QuarkXPress.