Artiklar

Artiklar är korta texter som finns i många olika kanaler – på webbplatsen, i facktidsskriften, i nyhetstidningen eller i personaltidningen. Textfixarna skriver artiklar på uppdrag för en rad olika uppdragsgivare.

Det kan handla om att skriva artikeln från grunden med eget researcharbete, intervjuer och skrivarbete. Men det kan också handla om att kraftigt bearbeta ett befintligt material till artikelformatet. Vi skriver texter inom många olika fackområden.

Några exempel på vanliga uppdrag
  • skriva en artikel från början till slut med research, intervjuer, materialinsamling
  • bearbeta ett befintligt material till artikelformat
  • bearbeta en färdig artikel till en mer välfungerande text
  • bearbeta artiklar för en helt ny målgrupp