Mallar

Börjar du inse att brevmallens ton andas 1973 när du varje gång tvingas skriva ”I tjänsten” som avslutning? Känns det märkligt att själva beslutet kommer sist i beslutsmallen? Då är det dags att rensa upp bland gamla mallar och ersätta dem med nya.

De flesta som skriver i jobbet arbetar utifrån mallar av olika slag. Det kan vara mallar för själva formen för texten men också mallar för textens struktur och innehåll. Vi tar fram malldokument på uppdrag av både myndigheter och företag. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi har tagit fram nya mallar för en rad texttyper:

  • artiklar
  • beslut
  • brev
  • domar
  • pm
  • webbtexter.