Sammanfattningar

Sammanfattningar är utmärkt korta texter som – om de är välskrivna – snabbt sätter in läsaren i ämnet. Men ibland är de både snåriga, långa och onödigt krångliga.

Då kan det vara skönt att anlita en professionell skribent som skriver om sammanfattningen så att den fungerar bättre – kanske för en ny målgrupp eller ett nytt sammanhang. Vi kan också skriva en alldeles ny sammanfattning till en text där sammanfattningen saknas.

Sammanfattningar kan fylla många olika funktioner. Ibland ska de vara en kort ingång till en längre text. Ibland vill man ge ut en kortversion som ett särtryck eller en broschyr av en längre och mer komplex rapport. I båda fallen behöver texten vara kort, välstrukturerad och lättläst.

Några exempel på olika uppdrag

  • skriva en sammanfattning från grunden
  • bearbeta en befintlig sammanfattning för en ny målgrupp eller för ett nytt syfte
  • bearbeta en befintlig sammanfattning för en ny kanal eller ny texttyp
  • korta ner en lång sammanfattning så att den blir kort och kärnfull.