Utredningar

Utredningar är ett utmärkt sätt att gå på djupet med en fråga. Ofta ställer utredningen särskilda krav på logisk analys och tydlig struktur.

Vi har erfarenhet både av att medverka i utredningar som experter och att skriva delar av utredningar på uppdrag. Ämnet kan variera från språk till samhälle, juridik och ekonomi.

Några exempel på uppdrag:

  • Migrationsutredningen (SOU) där Maria Sundin medverkat i expertgruppen som språkexpert
  • Buffertkapitalutredningen (SOU) där Mikael Sundin skrivit flera av bakgrundsavsnitten.