Språkvård

Allt fler inser vilken effekt ett klarspråksprojekt ger. Texterna blir begripligare, skrivrutinerna effektivare och läsarna nöjdare.

Tänk så mycket enklare allt blir med klarspråk i hela organisationen. Med en språkpolicy och tydliga riktlinjer får alla en gemensam plattform att stå på. Utifrån dem blir det enklare att förändra mallar och skrivtraditioner, för att inte tala om hur livliga diskussionerna blir. Attityderna förändras när klarspråk blir en självklarhet.

Välj vad som passar bäst på din arbetsplats:
 • textanalyser
 • utvärderingar med klarspråkstestet
 • fokusgrupper
 • språkpolicyer
 • skrivregler
 • nya ärenderutiner
 • nya mallar
 • chefsseminarier
 • föreläsningar
 • diskussionsseminarier
 • språkspalter.
Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid språkvårdsinsatserna efter dina önskemål. Därför är vi noga med att göra en noggrann analys av målgruppen och syftet med projektet innan vi lägger upp en plan. Vi presenterar ett förslag och är gärna med som bollplank under hela processen.