Botkyrka kommun

Vi har samarbetat med Botkyrka kommun sedan 2004. Då inledde kommunen sitt klarspråksarbete med en storsatsning på klarspråk i olika former.

Ända sedan dess har Textfixarna haft ramavtal med kommunen och under åren genomfört en rad olika uppdrag för de olika förvaltningarna. Hundratals skribenter har gått kurs hos oss.

Exempel på uppdrag

Några exempel på våra många olika uppdrag för kommunen:

 • framtagande av språkliga riktlinjer
 • skrivregler (kortfattad broschyr och mer utförliga råd för intranätet)
 • systematisk granskning av texter
 • regelbundna klarspråkskurser för alla anställda i kommunen
 • olika förvaltningsspecifika skrivkurser om tjänsteskrivelser, webbtexter, annonser, beslut, utredningar och journaler
 • chefsseminarier
 • diskussionsunderlag om klarspråk på arbetsplatsträffar
 • igångsättande av en klarspråksgrupp med representanter från alla förvaltningar som ansvarar för att driva på klarspråksprojektet
 • textgranskning av brev, informationstexter, webbtexter, beslut, protokoll, handböcker, policyer etc.
 • nya mallar för en rad texttyper
 • underlag till en ärendehandbok
 • klarspråksredigering av 1 700 texter till kommunens nya intranät.