Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanland gjorde en storsatsning på klarspråk 2012. Under året genomförde vi sex olika skrivkurser med ett sjuttiotal deltagare – både handläggare och chefer.

Målet för satsningen var ökad skrivkompetens bland personalen och större enighet om vad som kännetecknar goda texter. Fokus var de vanligaste texttyperna vid länsstyrelsen – beslut, rapporter, webbtext, information och brev. Vi tog även fram checklistor för de olika texttyperna och en ny mall för beslut.

Kurserna

Följande kurser genomförde vi:

  • Klarspråk – stor inledande föreläsning för hela länsstyrelsens personal
  • Rätt och fel i språket – endagskurs om moderna skrivregler
  • Jämställt språk – endagskurs om hur man skriver jämställt och könsneutralt
  • Lättlästa myndighetsbeslut
  • Skriva för webben
  • Effektiva och trevliga e-brev
  • Avslutande uppföljning med individuell återkoppling på deltagarnas egna texter