Länsstyrelsen i Stockholms län

Vi har samarbetat med länsstyrelsen i Stockholm sedan 2005. Under åren har vi haft en rad skrivkurser och granskat texter på länsstyrelsens uppdrag.

Den största satsningen på klarspråk gjorde länsstyrelsen 2011, när alla anställda gick klarspråkskurser hos oss – både handläggare och chefer. Målet var mer lättlästa beslut och webbtexter.

Exempel på uppdrag

Några exempel på våra många olika uppdrag för länsstyrelsen:

  • systematisk granskning av texter
  • analys av 50 beslut vid länsstyrelsen, presenterade i en rapport
  • regelbundna klarspråkskurser om beslut och webbtexter
  • olika avdelningsspecifika skrivkurser om rapporter, webbtext, beslut, information och annonser
  • chefsseminarier