Skrivtipset

Starta upp – släcka ner

Starta upp. Öppna upp. Släcka ner. Förfasas du över verb som kombineras med småord som bara verkar onödiga? Kanske borde du tänka om. Partikelverb har en viktig funktion och är sällan onödiga.

Ord som kombineras med en partikel (småord) kallas partikelverb. Själva partiklarna hamnar ofta på topp 100-listan över vanliga ord i svenska språket. När de kombineras med ett verb blir de betonade. Partikelverb är alltså mycket vanliga. Ingen reagerar väl på uttryck som köpa ut, ställa till eller titta in.

Viktig funktion

Man kan inte säga att de små partiklarna är onödiga. Ofta ger de verbet en särskild betydelse. Lyfta upp betyder något annat än lyfta och lägga ner har en annan betydelse än lägga. Med andra ord är partikelverben högst användbara.

Starta och starta upp

Är det då någon egentlig skillnad mellan starta och starta upp? Ja, där skiljer sig åsikterna. Vissa hävdar att det inte finns någon skillnad alls, och att partikeln därför är onödig. Andra menar att det visst finns en skillnad. Att starta upp ett företag innebär inte bara att starta företaget utan också en lång arbetsprocess med att etablera det och göra det konkurrenskraftigt. Ett bevis för detta är att starta upp bara kan kombineras med vissa ord som företag, verksamheter, daghem och projekt. Du kan däremot inte starta upp bilen eller matberedaren.

Förfasas du ändå över vissa partikelverb ska du veta att du inte är ensam. Detta kan i sig vara ett skäl att vara försiktig med ovanliga partikelverb i vissa texter. Särskilt i formella texter bör du hitta lämpligare ersättningar för starta upp och öppna upp.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare