Textredigering

Textfixarna hjälper dig att förbättra dina texter. Vi kan antingen själva bearbeta texterna eller ge råd och handledning i form av individuella textgenomgångar.

Textredigering innebär alltid någon form av bearbetning av texten. Men bearbetningen kan vara mer eller mindre genomgripande. Därför är det viktigt att bestämma hur långt vi ska gå i redigeringen av texten tillsammans med dig som uppdragsgivare. Om du är osäker ger vi förslag på hur vi bäst kan bearbeta texten. Språkgranskningen delar vi in i flera nivåer utifrån hur stora ingreppen i texten blir, men även korrekturläsning och bearbetning till lättläst kräver disciplin. Det gäller att i förväg bestämma på vilken nivå vi ska lägga oss.

Vi erbjuder
  • språkgranskning
  • korrekturläsning
  • bearbetning till lättläst
  • mer omfattande redigering
Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid våra textredigeringar efter dina önskemål. Därför är vi noga med att göra en noggrann analys av målgruppen och syftet med texten innan vi lägger upp textredigeringen. Vi presenterar våra olika nivåer och ger ett förslag som du får ta ställning till.