Korrekturläsning

Korrekturläsning handlar om att rätta till det som är direkt fel i texten. Vi ser till så att stavningen är korrekt, avstavningen fungerar, formateringarna är korrekta och styckeindelningen är logisk.

Tillsammans med dig kommer vi överens om på vilken nivå vi ska lägga korrekturläsningen. I snabba korrekturläsningar kontrollerar vi framför allt stavningen medan i mer ambitiösa korrekturläsningar kan vi även föreslå förändringar av krångliga meningar.

När vi korrekturläser utgår vi från fyra auktoriteter

  • Svenska Akademiens ordlista
  • Svenska skrivregler
  • Myndigheternas skrivregler
  • Språkrådets rekommendationer
Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid våra korrekturläsningen efter dina önskemål. Därför är vi noga med att göra en noggrann analys av målgruppen och syftet med texten innan vi lägger upp korrekturläsningen. Vi presenterar våra olika nivåer och ger ett förslag som du får ta ställning till.