Redaktörskap

Behöver du en redaktör till en bok eller vill du anlita oss för mindre uppdrag? Vi är öppna för alla förslag.

Redaktörskap handlar om allt från idé till färdig bok. Vi erbjuder hela paketet men kan också ta hand om delar av det. Tillsammans med oss kan du känna dig trygg med att hålla tidsplaner och kalkyler. Det är viktigt att redan från början tänka på hur du vill nå din målgrupp. Vi kan hjälpa till med planeringen eller bara ta hand om de delar som du inte gör själv.

Vi erbjuder:
  • textredigering
  • typografering
  • layout
  • sidbrytning
  • lotsning genom tryckeriet
  • framställning av pdf-dokument för publicering på webben.