Språkgranskning

Språkgranskning innebär att vi granskar språket i texten men också att vi föreslår förbättringar. Förbättringarna kan till exempel vara begripligare ord, mer lättlästa meningar, bättre flyt, stringentare struktur eller en vänligare ton.

Språkgranskningen kan ligga på olika nivåer – vi brukar utgå från fyra grundnivåer. Innan vi påbörjar ett uppdrag presenterar vi alltid de fyra nivåerna och låter dig bestämma på vilken nivå vi ska lägga oss. Om du är osäker på vilken nivå som blir lagom, brukar vi erbjuda några provsidor. Då blir det lättare att »känna« på texten. Ibland behöver kan man behöva fråga flera tänkta läsare innan man går vidare.

De fyra nivåerna är:
  • Korrekturläsning
  • Meningsbyggnad
  • Struktur och rubriker
  • Omfattande bearbetningar för t.ex. ny målgrupp eller nytt syfte
Skräddarsyr efter dina behov

Vi anpassar alltid våra språkgranskningar efter dina önskemål. Därför är vi noga med att göra en noggrann analys av målgruppen och syftet med texten innan vi lägger upp språkgranskningen. Vi presenterar våra fyra nivåer och ger ett förslag som du får ta ställning till.