Textvård

En tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar tillbringar mer än halva sin arbetstid framför en datorskärm. Vi läser och skriver som aldrig förr.

Det innebär att en stor skara människor i sitt dagliga arbete måste lösa olika typer av textproblem. Och de svåraste problemen handlar sällan om stavning och meningsbyggnad, utan snarare om textriktighet och textnormer – vad är det egentligen som får en text att fungera?

Boken, som ingår i Svenska språknämndens småskriftserie, är en antologi där ett flertal experter på textvård medverkar. Texterna har tidigare varit publicerade i Svenska språknämndens tidskrift Språkvård.

Författarna är: Martin Ransgart, Mona Blåsjö, Hans Strand, Anders Björkvall, Gunlög Sundberg, Anna-Malin Karlsson, Jonas Carlquist, Helena Englund och Maria Sundin.

Recension i Humanetten nr 19, 2006

»Helena Englund och Maria Sundin har skrivit en bok om begreppet tillgängliga webbplatser och menar med detta ’webbplatser som är tillgängliga också för funktionshindrade’. Tillgänglighet handlar i högsta grad om språket. Författarna visar att webbtexter avpassade för funktionshindrade även passar bäst för normalläsarna. Sammantaget bidrar artiklarna i boken på ett förtjänstfullt sätt till att sprida ljus över många olika aspekter av textvård i olika verksamheter. Min bedömning är att boken är tankeväckande för alla människor som arbetar med och intresserar sig för att kommentera, producera och redigera text.«