Tillgängliga webbplatser i praktiken

Tillgängliga webbplatser i praktiken av Maria Sundin

Många kan inte använda din webbplats. Kanske så många som en fjärdedel av alla besökare. Två miljoner svenskar har nämligen svårt att läsa texter på webben. Det kan bero på att de är ovana vid att läsa, inte har svenska som modersmål eller har någon form av funktionshinder.

Nu kommer Tillgängliga webbplatser ut i ny omarbetad upplaga. Du får du många praktiska tips om hur du kan formulera och formge webbtexterna så att du når de allra flesta – utan krångel.

De internationella riktlinjerna från WAI (Web Accessibility Initiative) finns med, kompetterade med konkreta anvisningar för den praktiska situationen.

Recension i Datormagazin nr 7, 2005

”På ett pedagogiskt och läsvänligt sätt går författarna igenom begreppet tillgänglighet, varför det är viktigt att prioritera och hur man bäst går tillväga […] Jag rekommenderar varmt boken till alla som på något sätt ansvarar för innehållet på en webbplats.”