Skrivtipset

Tilltal – en het potatis

Tillhör du de demokratiska du-anhängarna? Eller håller du på det kontinentala niandet? En av svenska språkets hetaste potatisar handlar om tilltalsord.

Du-reformen var egentligen inte någon reform. Det började 1967 med att en generaldirektör på Medicinalstyrelsen föreslog att alla på myndigheten skulle säga du till varandra. Bruket spred sig och redan på 1970-talet var det allmänna duandet ett faktum. Men trots du-reformen är många osäkra på vilket tilltalsord som är artigast.

Äldre föredrar du

Den äldsta generationen minns det gamla hopplösa titelsjuka samhället. Ville man vara artig använde man titel och namnet: Vill fru Andersson ha en kopp kaffe till? Eller så hoppade man över tilltalet helt och hållet: Önskas mer kaffe? Ni var nedsättande och användes bara av en person som stod högre i rang än den tilltalade: Kan Ni servera gästerna kaffet i salongen? Inte så konstigt att de äldre tyckte att duandet var en befrielse.

Unga tycker du är självklart

Den yngre generationen har aldrig upplevt titelsamhällets avigsidor och har ingen känsla för att Ni skulle vara nedsättande. Å andra sidan har de knappt hört någon använda Ni. De tycker att du är en självklarhet, även när de talar med obekanta.

Det nya niandet

Trots det har många unga börjar nia på nytt, särskilt de som arbetar i serviceyrken. De tycker att Ni är ett sätt att uttrycka artighet mot kunder. Men alla kunder uppskattar det inte – äldre tycker ungdomarna är överlägsna och medelålders undrar om rynkorna börjat synas.

Skriv du, inte Du

Skriv du med liten bokstav. Ibland ser man Du med stor bokstav med formerna Dig, Din, Ditt, Dina. Tanken är förstås att vara extra artig, men mottagaren kan uppfatta det som insmickrande eller avståndstagande. Många tycker också att det är störande med alla stora bokstäver.

Undvik Ni

När du skriver till många är ofta du det bästa tilltalet. Läsaren förstår att hon inte är den enda läsaren. På webben är du det absolut vanligaste tilltalet. Skriver du andra texter än webbtexter går det förstås bra att använda ni, särskilt om du vänder dig till en tydlig grupp läsare. Många som skriver texter till företag använder ni som tilltalsord. Skriv alltid ni med liten bokstav om du skulle tilltala var och en med du.

Tilltalsord fortsätter att vara en het potatis. Diskussionen är ett levande bevis för att det är spännande med språk! Språket är bärare av traditioner och ett uttryck för maktrelationer. Inte minst rör det upp känslor.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare