Skrivtipset

Varken eller vare sig

Uttrycken varken … eller och vare sig … eller ställer till problem för många skribenter. En del tror sig veta hur det ska vara. Andra är osäkra. Dags att räta ut frågetecknen.

I svenskan finns två sätt att samordna led i ett nekande sammanhang. Regeln har länge varit att varken i sig är nekande och därför inte behöver ytterligare en negation. Vare sig har däremot behövt en negation, eftersom det inte är nekande i sig själv. Rätt har alltså varit att skriva Hon har varken hund eller katt och Hon har inte vare sig hund eller katt.

Bruket har ändrats …

I dag ser man allt oftare skrivsätt som Hon har inte varken hund eller katt och Hon har vare sig hund eller katt. Frågan är om det ska betraktas som fel att skriva så.

…liksom språkvårdens rekommendationer

Språkvården tycker att det är orimligt att hålla fast vid regler som ingen vill följa längre. Inte heller tycker man att skillnaden mellan den gamla regeln och det nya sättet att skriva är särskilt stor. Båda uttrycken fungerar negerande, och behöver ingen ytterligare negation.

Fler möjligheter

Numera anses det alltså helt korrekt att skriva:

  • Hon har varken hund eller katt.
  • Hon har inte vare sig hund eller katt.
  • Hon har inte varken hund eller katt.
  • Hon har vare sig hund eller katt.
En liten varning

Vår liberala inställning till trots, finns det ändå en liten risk för missförstånd. Det gäller i meningar där vare sig betyder oavsett, särskilt känsligt i meningens början. Här är ett exempel där det sista vare sig betyder oavsett. Den första meningen blir nekande och den andra jakande.

  • Vare sig mamma eller pappa uttalar sig officiellt.
  • Vare sig mamma eller pappa uttalar sig officiellt, lär tjatet om ett eget djur fortgå.
Maria Sundin, din personliga språkrådgivare