Skrivtipset

Lättläst passar alla

Skriver du texter för webben? Eller e-brev? Just nu är intresset stort för tillgängliga webbplatser. Tillgänglighet handlar om att göra webben lätt att använda för alla, även användare med darriga händer, nedsatt syn och lässvårigheter. Självklart är språket en viktig del av tillgängligheten.

Om du skriver lättlästa texter hjälper du både vana läsare som har bråttom och läsare med olika lässvårigheter. Man räknar med att cirka två miljoner svenskar har särskilt svårt att läsa och begripa texter. Det kan bero på att de är ovana vid att läsa, inte har svenska som modersmål eller har någon form av funktionshinder.

Så skriver du lättläst

Här får du tio goda råd om hur du skriver lättlästa texter.

  • Utgå från läsarens perspektiv. Var kortfattad. Berätta bara det som läsarna behöver veta och undvik långa utläggningar om sådant som inte intresserar dem.
  • Låt budskapet synas i texten. Texten ska inte vara en gissningslek – läsaren vill snabbt få veta vad skribenten vill ha sagt.
  • Lätta upp informationen. Packa inte för mycket information i texten så att den blir tung och svårläst.
  • Skriv det viktigaste först. Inled med en sammanfattning i varje avsnitt och gärna i varje stycke.
  • Formulera informativa rubriker. De ger läsaren orientering i texten och hjälper till att ge överblick över innehållet.
  • Ge texten en röd tråd. Det ska gå att följa skribentens tankegång. Använd gott om sambandsord (men, därför, eftersom), så att läsaren förstår hur meningarna hänger ihop.
  • Skapa en relation till läsaren. Texter med en personlig ton ökar läsarens intresse.
  • Skriv lagom långa meningar. För många korta eller för många långa meningar försvårar läsningen. Variera meningarna mellan cirka 10 och 25 ord.
  • Slösa med aktiva verb. Se till att det framgår vem det är som agerar i texten. Det gör texten mer lättbegriplig och ökar läsintresset.
  • Använd begripliga ord. Använd enkla, konkreta och så vanliga ord som möjligt. Se upp med fackspråk, jargong och förkortningar.

I boken Tillgängliga webbplatser i praktiken får du fler råd om hur du skriver lättlästa texter.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare