Skrivtipset

Vi är fem personal

Kan man säga Vi är fem personal på avdelningen? Ordet personal är väl ett så kallat kollektivt substantiv som inte omedelbart kan göras om till singular? Jo, det går faktiskt.

Kollektiva substantiv är ord som syftar på en hel grupp människor, till exempel grupp, polis och regering. En del kollektiva substantiv har samma form i singular. Det heter till exempel: Polisen kom snabbt till platsen och Jag frågade polisen där borta efter vägen. Varför blir vi då osäkra på om det är korrekt att säga Vi är fem personal på avdelningen?

Personal har individualiserats sent

Ordet personal är ett ord som först på 1900-talet har börjat användas även om individer. På samma sätt är det med ordet gisslan. För gisslan skedde det ganska tidigt – redan Strindberg skriver om sex gisslan. Däremot är uttryck som fem personal ganska nytt, och kom först 1998 in i en ordbok. Men fortfarande är det många som tycker att uttrycket känns felaktigt.

Allt mer accepterat

På senare år har det blivit allt vanligare och mer accepterat att säga personal även om individer, framför allt inom sjukvården och på daghem. Bara det faktum att fler använder ordet så, innebär att vi står inför en betydelseförändring. Att ordet personal är så vanligt (och nödvändigt för kommunikationen) bidrar också till utbredningen.

Inget talar emot

Det finns egentligen inga argument som talar emot att använda personal om individer. Det finns inga möjligheter att böja ordet eller på något annat sätt markera skillnaden mellan plural och singular. (En personal, flera personaler går ju inte.) Det lär heller inte ge upphov till några missförstånd. Möjligen kan någon invända att det känns nytt och ovant, men då är det dags att lära om.

Vi har sagt det förr – och vi säger det igen – svenska språket förändras ständigt, och det gäller att hänga med.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare