Skrivtipset

Vi förstår ord sämre än på 70-talet

Mandat, jämka och komplettera är ord som ofta dyker upp i nyhetsartiklar, deklarationsblanketter och information om huslån. Ändå vet bara hälften av oss vuxna vad de betyder. Det visar en ny studie av två forskare i Uppsala och Lund.

Deltagarna var alldeles vanliga vuxna deltagare på Arbetsförmedlingen med svenska som förstaspråk. Forskarna undersökte hur de förstod några av de vanligaste myndighetsorden, som avdragsgill, aviserat, behörig, debiterats, inkubationstid, korrigerats, preliminär, profit, provisorisk, påföra och utbud. Resultatet var nedslående. Trots samhällets stora satsning på utbildning de senaste åren blev resultatet sämre än på 1970-talet. Nästan tre av fyra visste inte vad mandat betydde. Över hälften misstolkade komplettera, avdragsgill och utbud.

Långa uttryck blir allt vanligare

På senare år har jämförelseuttrycken jämfört med och i jämförelse med blivit allt vanligare på bekostnad av som och än. Det går lika bra att skriva Underskottet är större än förra året men alltfler skriver Underskottet är större jämfört med (eller i jämförelse med) förra året. Varför gör vi så – och är det korrekt?

Yngre var sämre

Yngre hade sämre resultat än äldre, trots att de var högre utbildade. Särskilt svårt var det för dem som är födda efter 1980. I snitt hade de yngre fel på över hälften av orden medan de äldre hade fel på en tredjedel.

Äldre trodde att de svarade rätt

De flesta äldre överskattade sin förmåga, medan de yngre var mer medvetna om sina svårigheter. I snitt tror 80 procent av de äldre att de förstår orden, men bara 70 procent har rätt. Det här kan vara farligt när det är dags att sätta sitt namn under låneansökan eller fylla i blanketten till Skatteverket.

I språklagen står att myndigheterna ska uttrycka sig enkelt och begripligt. Men hur begripligt blir det om så många av våra läsare faktiskt inte förstår orden vi använder? Jag tycker inte att vi omedelbart ska sluta använda ordet komplettera, men vi bör överväga hur vi kan underlätta förståelsen för läsarna. Särskilt när vi vänder oss till en bred målgrupp.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare