Skrivtipset

Vi har köpt hund

Där står en hund skriver vi utan att fundera över om det är rätt eller fel. Men det finns tillfällen när vi kan utelämna den obestämda artikeln. Till exempel går det bra att skriva: Vi har köpt hund och Hon är läkare. Varför gör vi så och blir det någon skillnad i betydelse?

När vi syftar på något speciellt måste vi sätta ut en eller ett före ordet. Vi kan till exempel inte skriva: Syrran har äntligen träffat trevlig kille eller På gatan står bil. På samma sätt måste vi sätta ut artikel framför ord som är abstrakta när vi vill uttrycka något speciellt. Vi skriver Han känner glädje men Han kände en obeskrivlig glädje och Hon är medelklass men Sverige har fått en allt rikare medelklass.

Naket går också bra

När vi syftar på en mer allmän företeelse som inte är speciell, kan vi utelämna artikeln och låta substantivet stå naket (utan bestämningsord). Vi skriver till exempel: De älskar pizza och Sverige bör införa skoluniform. På samma sätt skriver vi beteckningar för yrke, grupper och sociala roller utan artikel: Hon är kapten i flottan, Bli medlem i Fältbiologerna, Mamma är kristdemokrat och Tomten är far till alla barnen.

I vissa fall kvittar det

Nakna substantiv finns i överflöd i vissa typer av texter. I byråkratiska och juridiska texter hittar man formuleringar som Länsstyrelse skall samarbeta med kommun och Biljett skall uppvisas vid anfordran. Den sortens språkbruk gör texterna onödigt svåra. Därför har språkvårdare länge kämpat för att »klä på« substantiven. Det blir lättare att läsa I den här rapporten än I föreliggande rapport.

Jag råder dig alltså att sätta ut artikel om du syftar på något speciellt: Jag fick en stor gädda på kroken. Undvik däremot artikel om du syftar på något allmänt: Gädda är gott eller när du anger grupptillhörighet: Hon är fiskare. Klä på substantiven i byråkratiska texter!

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare