Skrivtipset

Voffor gör di på detta viset?

Därför tränar de på detta viset skriver en journalist i Kalmartidningen Östran. På detta viset är ett uttryck som många förknippar med södra och västra Sverige. Men är det korrekt?

I svenska språket förekommer både bestämd form (viset) och obestämd form (vis) efter ord som denna och detta. De tillhör en grupp pronomen som med ett latinskt ord kallas för demonstrativa. Uppgiften för demonstrativa pronomen är att göra läsaren uppmärksam på något viktigt. Det är som om de ropar: Hallå, se upp!

Stelnade uttryck och lindgrenska pärlor

I en del uttryck har man alltid bestämd form efter denna och detta: på denna jorden och i detta livet. Astrid Lindgren har bidragit med Saltkråkan-Melkers denna dagen ett liv och rumpnissarnas voffor gör di på detta viset. Även andra författare som Johan Kellgren är förtjusta i bestämd form: Jag såg dig – och från denna dagen jag endast dig i världen ser. Lustigt nog förknippar vi bestämd form efter denna och detta både med ledigt talspråk och högstämd poesi!

Vanligast med obestämd form

Trots flera bevis på motsatsen är ändå obestämd form efter detta det allra vanligaste i skriftspråk. Ordet denna är över huvud taget mycket ovanligt både i talspråk och skriftspråk. Och det är en starkt etablerad norm sedan flera hundra år.

Bestämd form vanligt i dialekter

I södra och västra Sverige är uttrycken däremot mycket vanliga. Men dialektala uttryck brukar inte vara accepterade i vårt gemensamma skriftspråk. Trots att norrlänningar kan säga De är trött och stockholmare kan säga Jag såg han, skulle de inte skriva så.

Okej ibland

Visst kan man använda dialektala uttryck i texter som riktar sig till läsare med samma dialekt. I Östran kan en journalist skriva denna säsongen och självklart även på detta viset. Men börjar journalisten jobba på Svenska Dagbladet ändrar förmodligen korrekturläsarna det till den här säsongen och på detta vis.

Skriv därför på detta vis i stället för på detta viset. Såvida du inte riktar dig till en läsekrets i södra eller västra Sverige. Då går det bra med dialektuttryck förstås.

Maria Sundin, din personliga språkrådgivare